Portal - Będzin
polski Strona główna / Świetlica
Historia szkoły
Patron
Oferta
Kontakt
Kadra
Świetlica
Kalendarz roku
Liga Matematyków
Wydarzenia
Galeria 50 - lecia
Dokumenty
Plan lekcji
Koła
Galeria
Przewodnik po szkole
Samorząd ucz.
RADA RODZICÓW
BEZPIECZEŃSTWO
PRAWA DZIECKA
Sport
Biblioteka
Zespół Teatralny
Koło naukowe polonistów
Klub Turysty
SUS
PIERWSZAKI
COMENIUS
Literacki Atlas
Klub UNICEF
Ekologia w szkole
Wolontariat
Pedagog szkolny
Rozkład dzwonków
Dla uczniów
Dla rodziców
Dla nauczycieli
Giełda podręczników
FORUM
Świetlica

ŚWIETLICA SZKOLNA

Co dzień w szkole zaglądamy do świetlicy,

którą mamy najpiękniejszą chyba w świecie,

drugiej takiej nie znajdziecie!

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 16.00.

Zajęcia w roku szkolnym 2013/2014 prowadzą wykwalifikowani nauczyciele:

  • mgr Małgorzata Sęk - nauczyciel dyplomowany, pedagog opiekuńczo - wychowawczy,
  • mgr Ewa Gwiazda -nauczyciel dyplomowany, pedagog opiekuńczo - wychowawczy,
  • mgr Marta Kaczmarczyk – nauczyciel dyplomowany,
  • mgr Agnieszka Łydka - nauczyciel mianowany.

 Stołówka szkolna

wydaje herbaty i obiady:

o godz. 9.35 – herbata dla I zmiany

o godz. 10.30 – obiad dla uczniów klas: pierwszej zmiany oraz IV a i IVb,V, 

o godz. 11.35 – obiad dla uczniów klas: VI , I a, b G, II a, b G

o godz. 12.35 – obiad dla uczniów klas: drugiej zmiany i III a, b G

o godz. 13.40 – herbata dla II zmiany.

    Odliczenia od kwoty wpłaconej na obiady dokonuje się tylko na podstawie nieobecności ucznia w szkole lub wcześniejszym zgłoszeniu w kuchni. Wpłaty za obiady na dany miesiąc należy dokonać do10 każdego miesiąca. Cena jednego obiadu wynosi – 3,50 zł, herbaty 2 zł na miesiąc. 

   Plan pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2013/2014 obejmuje działania ukierunkowane na osiągnięcie celów wychowawczych, określonych w Programie Wychowawczym Szkoły, ze szczególnym zwróceniem uwagi na I etap kształcenia, dotyczący uczniów klas I – III SP.

 

Cele szczegółowe:

  dbanie o harmonijny rozwój osobowościowy,

  wdrażanie do samodzielności, odpowiedzialności za własny sukces,

  współtworzenie norm „dobrego zachowania” i postępowanie wg nich,

  kształtowanie umiejętności zachowania się w sytuacjach trudnych,

  kształtowanie nowoczesnego obywatela Europy przy poszanowaniu dziedzictwa kulturowego kraju,

  znajomość praw dziecka,

  kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,

   dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie ucznia.    

  

Wychowawcy realizują program stosując następujące metody pracy:

 gry i zabawy ruchowe, dydaktyczne, relaksacyjne,

 twórczość plastyczno – techniczna i artystyczna,

 rozmowa, pokaz,pogadanka,

 praca z mapą o konkursy,

ćwiczenia usprawniające czytanie i rozwijające umysłowo,

 pomoc uczniom w odrabianiu prac domowych.

 

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: MZS nr4