Portal - Będzin
polski Strona główna / Oferta
Historia szkoły
Patron
Oferta
Kontakt
Kadra
Świetlica
Kalendarz roku
Liga Matematyków
Wydarzenia
Galeria 50 - lecia
Dokumenty
Plan lekcji
Koła
Galeria
Przewodnik po szkole
Samorząd ucz.
RADA RODZICÓW
BEZPIECZEŃSTWO
PRAWA DZIECKA
Sport
Biblioteka
Zespół Teatralny
Koło naukowe polonistów
Klub Turysty
SUS
PIERWSZAKI
COMENIUS
Literacki Atlas
Klub UNICEF
Ekologia w szkole
Wolontariat
Pedagog szkolny
Rozkład dzwonków
Dla uczniów
Dla rodziców
Dla nauczycieli
Giełda podręczników
FORUM
MZS 4 oferuje:

                     Miejski Zespół Szkół Nr 4 im. Noblistów Polskich w Będzinie

 Siedziba

ul. Jedności 38
42-504 Będzin
Dzielnica Łagisza

 tel.
 fax

+ 48 32 360 61 78
+ 48 32 360 61 54
tel. kom. 697 989 257

 e-mail
 Strona www

 mzs4@bedzin.eu
 www.mzs4.bedzin.pl

 Dyrektor

 mgr Jan Pichura

 Wicedyrektor

 mgr Barbara Karcz

 


Miejski Zespół Szkół nr 4 im. Noblistów Polskich w Będzinie jest placówką o bogatej historii i chlubnych tradycjach. Początki szkolnictwa w Łagiszy sięgają XIX wieku. W wyniku połączenia Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 6 i szkoła funkcjonuje jako zespół od 1 września 2002r.

W MZS nr 4 uczy się 359 uczniów w 18 oddziałach, w tym:
Szkoła Podstawowa nr 9
: liczba uczniów – 194; liczba oddziałów 11;
Gimnazjum nr 6: liczba uczniów – 165; liczba oddziałów - 7

MZS nr 4 jest placówką, gdzie tradycja styka się z nowoczesnością. Wszelkie działania i przedsięwzięcia służą dziecku, a myślą przewodnią w pracy jest motto: "Słowa ulatują - przykłady przyciągają". Miejski Zespół Szkół nr 4 to miejsce bezpieczne i przyjazne, ukierunkowane na potrzeby ucznia, jego środowiska rodzinnego i lokalnego. Obiekty i wyposażenie szkoły, wysoko kwalifikowana, doświadczona, osiągająca sukcesy w pracy dydaktyczno-wychowawczej kadra pedagogiczna (licząca 45 osób), zapewniają kształcenie na najwyższym poziomie.

 BAZA TECHNICZNA

Obiekty i wyposażenie szkoły (pracownie informatyczne, hala sportowa, kompleks boisk, laboratorium językowe, centrum informacji multimedialnej) zapewniają warunki do realizacji zadań statutowych oraz wysokiej jakości pracy. Budynek MZS nr 4 znajduje się w pięknym otoczeniu parku szkolnego z różnorodną roślinnością, z dala od miejskiego zgiełku. Dla podniesienia poziomu procesu dydaktycznego wykorzystywana jest bogata baza, którą stanowią pracownie specjalistyczne: komputerowe, projekcyjna, plastyczna, fizyczno-chemiczna, języków obcych, przyrodnicza, korekcyjna oraz siłownia. Nowoczesna pracownia fizyczno-chemiczna im. Marii Skłodowskiej Curie, jednej z naszych patronek, powstała dzięki hojności sponsorów i została otwarta podczas uroczystych obchodów 50-lecia SP 9 (17 października 2009 r.).

Nowoczesna hala sportowa oraz kompleks boisk sportowych są udostępnione na działalność rekreacyjno-sportową dla uczniów a także dla lokalnej społeczności. Dla bezpieczeństwa przebywających w placówce funkcjonuje monitoring zewnętrzny.

Biblioteka szkolna wyposażona jest w bogaty całkowicie skomputeryzowany księgozbiór. Placówka posiada nowoczesny sprzęt multimedialny. W szkole działa nowocześnie wyposażona świetlica, której wychowawcy sprawują opiekę nad uczniami w godzinach od 7:00 do 16:00. W grupie świetlicowej realizuje się m.in. innowację pedagogiczną pt. „Korowód obrzędowy” o tematyce związanej ze zwyczajami i obrzędami ludowymi.

Szkoła posiada infrastrukturę zapewniającą przyjętym do szkoły sześciolatkom odpowiednie warunki. Dzieci uczą się w nowej dwuczęściowej sali przystosowanej do zabawy i nauki. Klasa wyposażona jest w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Każdy uczeń posiada własną szafkę przeznaczoną na podręczniki i ulubione zabawki. Usytuowanie sali wraz z odrębnym korytarzem szkolnym zapewnia pełne bezpieczeństwo i wygodę. W sąsiedztwie klasy znajduje się łazienka przeznaczona tylko dla najmłodszych uczniów oraz gabinet higienistki szkolnej, sala gimnastyczna a także bezpośrednie, odrębne wyjście do parku szkolnego. Zgodnie z nową podstawą programową treści nauczania w klasie I przystępne są dla 6-latków i atrakcyjne dla 7-latków.

Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na Szkolny Plac Zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” na łączną kwotę 143 016,18 zł został zrealizowany we wrześniu 2010r.

Wyróżniające szkołę wyniki w edukacji wczesnoszkolnej:

          Uczniowie są dobrze przygotowani do podjęcia nauki w II etapie edukacyjnym (średni wynik testu kompetencji trzecioklasisty – 80%), co ma przełożenie na wyniki sprawdzianu (WYSOKI w skali staninowej średnich wyników szkół);
          Wyniki dydaktyczne po I półroczu tego roku: pełny poziom osiągnięć dydaktycznych – 76,4%, częściowy 23,3%, minimalny 0,3% uczniów;
          Sukcesy w miejskich konkursach wiedzy i umiejętności (Czytam na medal – II miejsce, Asy z trzeciej klasy – II m., Bądź bezpieczny III m., Zwyczaje wielkanocne II m.);
          Sukcesy artystyczne: XII Przegląd Małych Form Scenicznych - II m., Międzyszkolny Przegląd Jasełek – I m., Miejski Konkurs Recytatorski I i II m., Konkurs plastyczny „Drzewo w czterech porach roku” – I i III m.;
          Sukcesy sportowe w kolejnych etapach Turnieju „Gry i Zabawy” organizowanych w hali sportowej przy MZS nr 4: I m. w eliminacjach miejskich, I m. w finale miejskim, I m. w etapie powiatowym, III m. w zawodach rejonowych;
          Realizacja projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa (Koncepcja Projektu oparta jest na założeniu, że każde dziecko jest zdolne, a rolą dorosłych jest te zdolności dostrzec, rozwijać i wspierać. Dzieci chętnie i z ogromnym zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach. Nauka połączona z zabawą daje im wiele satysfakcji i radości);
          Realizacja programu „Radosna szkoła – kraina sprawności i zdrowia” (W wyniku realizacji programu utworzono w naszej szkole miejsce zabaw. Mieści się ono w małej sali gimnastycznej usytuowanej tuż przy sali lekcyjnej, w której uczą się uczniowie kl. I. Duża powierzchnia sali umożliwia dzieciom swobodny dostęp do pomocy dydaktycznych i nieskrępowaną zabawę. Pomoce dydaktyczne służące kształtowaniu u dziecka umiejętności motorycznych ułożone są w określonych strefach zapewniających bezpieczeństwo. Drugą strefę stanowi kącik tematyczny wyposażony w układanki, gry planszowe oraz inne pomoce kształtujące u dzieci umiejętności w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczości, zdolności manualnych, precyzji i celowości ruchu oraz wyobraźni przestrzennej).

W 2009 roku MZS nr 4-SP 9 zgłosiła do MEN gotowość placówki związaną z obniżaniem wieku szkolnego. Weryfikacji danych dotyczących warunków i sposobu realizacji oferty edukacyjnej naszej szkoły na rok szkolny 2009/2010 dokonało Kuratorium Oświaty w Katowicach/Delegatura Sosnowiec, w oparciu o ustalone obszary związane z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji przygotowania szkoły do przyjęcia 6-latków. Dane o szkole zostały umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa, witryna „6-latku witaj w szkole '', w zakładce Dobre praktyki.

Szkoła posiada wysoki odsetek 6-latków w klasach pierwszych: w roku szk. 2009/10 - 3 uczniów; zapisanych na rok 2010/11 – 12 uczniów.

 Wyróżniające szkołę wyniki w nauce:

Program szkoły oparty jest na najlepszych tradycjach MZS nr 4. Lekcje prowadzone są w miłej i życzliwej atmosferze, co sprawia, że uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie. Szkoła przykłada dużą wagę do podmiotowego traktowania ucznia, starając się zapewnić każdemu wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny.

Dbałość o efektywność szkoły doprowadziła nasze wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) w pożądane obszary „szkoły wspierającej” i „szkoły sukcesu”.

Średnie wyniki sprawdzianu szóstoklasistów MZS 4 - SP 9 na tle rozkładu wyników szkół z powiatu, województwa i całego kraju są bardzo satysfakcjonujące. Średnia krajowa to - 22,64; średnia wojewódzka - 22,26; średnia powiatu będzińskiego - 22,54. Średni wynik naszej szkoły to - 25,25. W skali staninowej średnich wyników szkół osiągnęliśmy wynik WYSOKI. Średnie wyniki egzaminu w części matematyczno-przyrodniczej MZS 4 – G 6 na tle rozkładu wyników szkół z powiatu, województwa i całego kraju są także wysokie. Średni wynik szkoły w punktach 27,43. Średnie: powiatu będzińskiego 25.40, województwa śląskiego 25,84, kraju 26,03. Nasze gimnazjum w skali staninowej osiągnęło wynik WYŻEJ ŚREDNI.

 Sukcesy sportowe:

Uczniowie MZS nr 4 osiągnęli liczne sukcesy w szermierce w roku szkolnym 2009/2010: awans Angeliki Wątor do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy kadetów, które odbyły się w marcu 2010 r. w Atenach (była najlepszą z Polek, zdobyła 12 miejsce); udział Angeliki Wątor w  kwietniu 2010  na Mistrzostwach Świata w Azerbejdżanie i zajęcie V miejsca; awans Angeliki Wątor do reprezentacji Europy na światowe Igrzyska Młodzieży Singapur 2010; Puchar Polski Konin 2009 - III miejsce; Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Warszawa 2009 i 2010 - I miejsca; Drużynowy Puchar Europy Węgry - III miejsce; Ogólnopolski Turniej Kadetek Warszawa 2009 -II miejsce; Turniej Ogólnopolski drużyny kadetów w Koninie: I miejsce Angelika Wątor, III miejsce Kinga Dróżdż; Drużynowe Mistrzostwa  Polski juniorów we Wrocławiu, złoty medal Angelika Wątor, III miejsce drużynowo Kinga Dróżdż; Ogólnopolski Turniej w Warszawie: III miejsce Paulina Widera, III miejsce Kamil Groniecki, III miejsce Joanna Wątor, V miejsce Mateusz Kawaliło; Międzynarodowy Turniej Dzieci i Młodzików Challange Wratislavia: Paulina Widera była najlepsza z Polek i zajęła V miejsce; Challange Wratislavia, II miejsce Angelika Wątor, III miejsce Kinga Dróżdż.
Inne sukcesy sportowe:
Szkoła Podstawowa nr 9: Zawody rejonowe – III m-ce ”Gry i zabawy” – kl. II-V; II m-ce w minisiatkówce chłopców; Zawody powiatowe - I m-ce  ”Gry i zabawy” - kl. II-V; II m-ce w minisiatkówce chłopców; I m-ce w Mikołajkowym Turnieju Tenisa Stołowego.
Gimnazjum nr 6: Zawody rejonowe III m-ce w koszykówce – dziewcząt
Zawody powiatowe II m-ce w koszykówce – dziewcząt; II m-ce w koszykówce – chłopców; IV m-ce w siatkówce chłopców.

Szkoła jest organizatorem wielu miejskich, powiatowych i rejonowych imprez sportowych. Od roku 2009 organizuje Turniej Tańca o Grand Prix Prezydenta Miasta Będzina pod hasłem „Baw się i tańcz”, w której udział bierze wiele zespołów i par tanecznych z regionu, prezentując tańce współczesne, towarzyskie i fitness.

 Działania i sukcesy

Uczniowie mają liczne osiągnięcia i wyróżnienia w nauce i sporcie na szczeblu miasta i województwa, także ogólnopolskie i międzynarodowe, promując szkołę i miasto. MZS 4 współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie w realizacji projektów: Szkoła Ucząca Się (certyfikat "Szkoły Uczącej Się" na lata 2009-2011 po II Panelu), Literacki Atlas Polski (rok szk. 2007/08), Patrz i zmieniaj (2009 r.), Nauczycielska Akademia Internetowa (2008-2010).

Szkoła realizuje projekt Akademia Uczniowska wdrażany przez MEN Program CEO, Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, w ramach EFS. W ramach projektu w szkolnych kołach naukowych realizowane są zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w klasach gimnazjalnych. Uczniowie przeprowadzają obserwacje i eksperymenty, przygotowują projekty, rozwijają kompetencje kluczowe.

Szkoła realizuje międzynarodowy projekt w ramach Programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół pod tytułem ‘Tell Tale Thrills” czyli „Opowieści Dziwnej Treści”, w którym uczestniczą następujące szkoły: Umitkoy Anadolu Lisesi – Turcja – koordynator; Miejski Zespół Szkół nr 4 – Polska; Istituto Tecnico Commerciale Statale ‘Maria Lazzari’ – Włochy; Lycee Jean Moulin – Francja.

W 2008 r. utworzono w gimnazjum klasę sportową: grupa szermierki i siatkówki. Podobna klasa będzie funkcjonować od 2010 r. w szkole podstawowej.

Zespół utrzymuje różne formy kontaktów ze środowiskiem lokalnym poprzez organizację integracyjnych imprez środowiskowych. Szkoła umiejscowiona w peryferyjnej dzielnicy Będzina otoczonej terenami wiejskimi pełni ważną rolę kulturotwórczą i integracyjną dla środowiska lokalnego. Jej wzmocnieniu służą liczne imprezy środowiskowe i kulturalne organizowane przez szkołę, takie jak: „Łagiskie Impresje Majowe”, „Wielki Bal w Królewskim Mieście” oraz festyny i imprezy okolicznościowe. Do szkoły uczęszczają uczniowie spoza obwodu: wsi Sarnów, Preczów i Gródków (gmina Psary) oraz dzieci z obwodu zlikwidowanej Szkoły Podstawowej nr 12. Uczniowie korzystają z dowozu szkolnym przewozem.

Szkoła jest organizatorem konkursu na szczeblu powiatu przyczyniającym się do poszerzania wiedzy i umiejętności uczniów zdobywających przez cały rok „sprawności matematyczne” pn. Liga Matematyków.

Placówka aktywnie współpracuje z organizacjami pożytku publicznego. Doceniając zaangażowanie szkoły w akcji UNICEF „Na ratunek dzieciom w Kongo” w roku szkolnym 2008/2009 zostaliśmy zaproszeni do Klubu Szkół Przyjaciół UNICEF. Placówka bierze udział w projekcie „Szkoła z prawami dziecka”, który został opracowany w związku z przypadającą  20 rocznicą uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Szkoła podejmuje się Adopcji Serca (pomoc konkretnemu dziecku żyjącemu w Afryce). Wolontariat szkolny skupia młodzież obdarzoną wielką wrażliwością na potrzeby innych, dostrzegającą wokół siebie tych, którzy potrzebują pomocy, umiejącą dzielić się z innymi swoim czasem wolnym, zdolnościami i optymizmem. Wolontariat prowadzi systematyczne działania w Ośrodku Stowarzyszenia Dzieciom Będzina „Jesteśmy razem”.

Jesteśmy szkołą otwartą na nowoczesne działania, znaną w środowisku z bardzo dobrych efektów dydaktycznych, wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w skali staninowej plasują szkołę powyżej średniej wojewódzkiej i krajowej. Wszystko to sprawia, że MZS nr 4 cieszy powodzeniem także wśród uczniów spoza obwodu szkolnego.

 

 

 

 

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: MZS nr4