Portal - Będzin
polski Strona główna / Wolontariat
Historia szkoły
Patron
Oferta
Kontakt
Kadra
Świetlica
Kalendarz roku
Liga Matematyków
Wydarzenia
Galeria 50 - lecia
Dokumenty
Plan lekcji
Koła
Galeria
Przewodnik po szkole
Samorząd ucz.
RADA RODZICÓW
BEZPIECZEŃSTWO
PRAWA DZIECKA
Sport
Biblioteka
Zespół Teatralny
Koło naukowe polonistów
Klub Turysty
SUS
PIERWSZAKI
COMENIUS
Literacki Atlas
Klub UNICEF
Ekologia w szkole
Wolontariat
Pedagog szkolny
Rozkład dzwonków
Dla uczniów
Dla rodziców
Dla nauczycieli
Giełda podręczników
FORUM
Szkolny wolontariat


Szkolny wolontariat

 

Opiekunowie : p. Katarzyna Głowacz i ks. Mariusz Smętek


Inspiracją do założenia Szkolnego Klubu Wolontariatu jest potrzeba kreowania pozytywnych wzorów zachowań, postaw i działań młodzieży. Skupia on młodzież obdarzoną wielką wrażliwością na potrzeby innych, dostrzegającą wokół siebie tych, którzy potrzebują pomocy, umiejącą dzielić się z innymi swoim czasem wolnym, zdolnościami i optymizmem.

Młodzież może uczestniczyć w cyklu zajęć dotyczących idei młodzieżowego wolontariatu, np.: zajęcia warsztatowe z osobami wspierającymi działania wolontarystyczne, m.in. z psychologiem, pedagogiem, pracownikami socjalnymi, ludźmi prowadzącymi działalności charytatywną i społeczną o tematyce np: "Rys historyczny światowego i polskiego wolontariatu", "Kształtowanie osobowości młodego wolontariusza".

Współpraca z instytucjami promującymi ideę wolontariatu, to m.in. z Caritas Polska, Polską Akcją Humanitarną, Stowarzyszeniem Dzieciom Będzina, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Warsztatem Terapii Zajęciowej oraz Fundacją „Mimo wszystko”.

Jedną z form działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu jest współpraca z dziećmi z Domu Dziecka w Sarnowie oraz z Hospicjum. Uczestniczący w tych działaniach uczniowie będą spotykać się z podopiecznymi DD, razem pracować, bawić się, uczyć wzajemnie otwartości, tolerancji, szacunku dla słabszych, wykonywać wspólnie prace plastyczne, wystawiane do sprzedaży aukcyjnej. Będą odwiedzać chorych ludzi w Hospicjum w Mysłowicach.

Członkowie klubu będą uczestniczyć również w imprezach okolicznościowych organizowanych, m.in. w karnawałowych balach integracyjnych oraz zajęciach rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych. Współpraca z lokalną organizacją pożytku publicznego, to tylko jedna z form pracy wolontariuszy. Mogę uczestniczyć oni także w spotkaniach z uczniami objętymi programem socjoterapeutycznym.

Młodzi wolontariusze mogą organizować także na terenie szkoły i miasta m.in. akcje charytatywne pod hasłem "Pomóżcie nam pomagać". Członkowie klubu na pewno będą uczestniczyć również w ogólnopolskich akcjach charytatywnych, m.in. "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy".

Zaangażowanie młodzieży, entuzjazm w niesieniu pomocy innym, chęć poprawienia wizerunku otaczającej rzeczywistości pozwalają przypuszczać, iż działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu przyniesie wiele dobra. Warto włączać uczniów w działalność wolontarystyczną.

 

Uczniom daje ona możliwość:

- Nabierania doświadczenia życiowego

- Odkrywania i wzmacniania wrażliwości na sprawy społeczne

- Samorealizacji i samodoskonalenia

- Zaspokajania własnych potrzeb społecznych, autoakceptacji, poczucia przynależności do grupy

- Nabywania nowych umiejętności

- Nawiązywania nowych kontaktów

 

Korzyści dla szkoły to:

- Edukacja obywatelska w teorii i praktyce

- Kreowanie nowej jakości w życiu szkoły

- Budowanie dobrego wizerunku w społeczności lokalnej

- Szansa na dofinansowanie działań wolontarystycznych

- Budowanie nowej płaszczyzny porozumienia nauczyciel - uczeń.

 

 

ZAPRASZAMY

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: MZS nr4